Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op NADUVI acties die gecommuniceerd worden via e-mail, Facebook, Instagram, Pinterest & op www.naduvi.nl.

Artikel 1 - De winactie

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op NADUVI social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

- Eenmalige deelname per persoon.

- Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.


3. Medewerkers van NADUVI zijn uitgesloten van deelname aan acties.
4. NADUVI is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de NADUVI nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 - Selectie van winnaar

1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een
e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. NADUVI is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.